• http://www.tattoocenter.net/tattoo-modelleri.html
 • xxxxxxxxxxxxx

  http://www.tattoocenter.net/tattoo-modelleri.html
 • kad覺k繹y d繹vmeci d繹vme modelleri

  /tattoo-modelleri.html
 • d繹vmeci tattoocu tattoo center
ve

Güzel,anlaml覺 ve kendini ifade eden bir sözü yada sizin için çok deerli birinin ismini ad覺n覺 vucuduna kim dövme olarak
yapt覺rmak istemezki ?
Elbette yaz覺 ve anlaml覺 sözleri dövme yapt覺rmak için seçenek çokça mevcudtur , fakat önemli olan sizi gerçekten ifade eden
bir sözü dövme olarak yapt覺rmakt覺r.

Bu konu ile ilili dövme yapt覺raca覺n覺z dövme sanatç覺s覺'da size fikir vererek yard覺mc覺 olmal覺d覺r.
Kimileri ata sözlerini dövme yap覺rmak için tercih ederken , kimileri ünlü düünürlerin sözleri veya kendi bulmu olduklar覺 sözleri
dövme olarak yapt覺rmay覺 tercih eder.
Latince , italyanca , ingilizce , japonca , çince , arapça , osmanl覺ca , eski türkçe , yunanca En çok tercih edilen dövmeler aras覺ndad覺r.

Sizi bilgilendirmek istediimiz baka bir konu ise dövme yapt覺rmak istediiniz bir sözü farkl覺 bir dile çevirmek için sözlük veya
çeviri program覺 kullanman覺z pek önermediimiz bir durum, çünkü sözlükler ve çeviri proramlar覺 kelime çevirici olarak ilem yapt覺覺ndan
sözlerdeki deimi anlam覺 tam olarak ifade etmeyebilirler.

Kad覺köy Dövme studyosu TATTOO CENTER (dövme merkezi)


Carpe diem, quam minimum credula postero. – Gününü yaa, yar覺na olabildiince az güven. (Horatius)
Cetera quis nescit – Gerisini kim bilmez
Cogito, ergo sum – Düünüyorum, öyleyse var覺m.
Contraria contraiis curantur – Z覺tlar z覺tlara iyi gelir.

Ad astra per aspera – zorluklarla y覺ld覺zlara kadar
Alea iacta est. – Ok yaydan ç覺kt覺.
Amantes sunt amentes. – A覺klar ç覺lg覺nd覺r.
Amor omnia vincit. – Ak her güçlüü yener.
Ars artis gratia – Sanat sanat içindir.
Ars longa, vita brevis. – Sanat uzun, hayat k覺sa.
auri sacra fames – alt覺na duyulan lanetli açl覺k
Aut disce aut discede. – Ya ören, ya terket.

magnum opus – bir aheser
Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo. – Vicdan覺m bana dier insanlar覺n söyleyeceklerinden daha çok ey ifade eder.
Medice, cura te ipsum. – Doktor, sen önce kendini iyi et.
Mendacem memorem esse oportere. – Bir yalanc覺n覺n iyi bir haf覺zas覺 olmal覺d覺r.
Mens sana in corpore sano. – Salam kafa salam vücutta bulunur.
Militat omnis amans. – Her a覺k bir savaç覺d覺r.

Bene nati, bene vestiti, et mediocriter docti. – 襤yi aileden gelme, iyi giyimli ama vasat eitimli.
Beneficium accipere libertatem est vendere. – Yap覺lan bir lütfu kabul etmek özgürlüünü satmakt覺r.
Bonitas non est pessimis esse meliorem. – 襤yi olmak en kötüden daha iyi olmak anlam覺na gelmez.

Carpe diem, quam minimum credula postero. – Gününü yaa, yar覺na olabildiince az güven.
Cetera quis nescit? – Gerisini kim bilmez?
Cogito, ergo sum. – Düünüyorum, öyleyse var覺m.
Contraria contraiis curantur. – Z覺tlar z覺tlara iyi gelir.

Ego primum tollo, nominor quoniam leo. – En iyi parçay覺 ben al覺yorum, çünkü aslan benim.
Errare humanum est. – Hata yapmak insana mahsustur.
Et tu, Brute. – Sen de mi Brütüs.
Exegi monumentum aere perennius. – Bronzdan daha uzun süre dayanacak bir an覺t diktim.
Ex nihilo nihil fit. – Hiçlikten hiçlik ç覺kar.
Faber est suae quisque fortunae. -Her insan kendi kaderini kendi yazar.
Facilius est multa facere quam diu. – Bir çok ey yapmak, hayat boyu tek ey yapmaktan kolayd覺r.
Facito aliquid operis, ut semper te diabolus inveniat occupatum. – Hep çal覺覺n ki eytan sizi hep megul bulsun.
facta non verba – ie bak lafa bakma
Felix qui potuit rerum cognoscere causas. – ansl覺 kii nedenleri anlayabilmi olan kiidir.
Festina lente. – Yavaça acele et.
Fiat lux! – I覺k olsun
Finis coronat opus. – Bitirmek ii taçland覺r覺r.
Flamma fumo est proxima. – Ate olmayan yerden duman ç覺kmaz.
Fluctuat nec mergitur. – Dalgalarda savrulur ama batmaz.
Fraus latet in generalibus. – Genellemeler hataya gebedir.

Hominem te memento. – Sadece bir insan olduunu unutma.
Homo homini lupus. – 襤nsan insan覺n kurdudur.
Humanius est deridere vitam quam deplorare. – Hayata gülmek hayat için alamaktan daha uygar bir davran覺t覺r.

Id est genus hominum. – 襤nsan cinsi böyledir.
Ignorantia legis neminem excusat. – Kanunu bilmemek bir mazeret deildir.
In medio tutissimus ibis. – Orta yol en güvenlisidir.
Inventas vitam iuvat excoluisse per artes. – Bulular sanat yoluyla güzelletirilen hayat覺 geniletir.
In vino veritas. – Gerçek araptad覺r.
Ipsa scientia potestas est. – Bilgi tek ba覺na bir güçtür.
ipso facto – bu sebeple
Ira furor brevis est. – K覺zg覺nl覺k k覺sa süren bir deliliktir.
iustitia omnibus – herkese adalet

Labor omnia vincit. – Emek her eyi yener.
Dabit deus his quoque finem. – Bu da geçer.
Damnant quod non intelligunt. – Anlamad覺klar覺 eyleri k覺narlar.
de facto – gerçekte
De gustibus et coloribus non est disputandum. – Zevkler ve renkler tart覺覺lmaz.
De mortuis nil nisi bonum. – Ölüler hakk覺nda sadece iyi eyler konuunuz.

Docendo discitur. – Öreten örenir.
Dum spiro spero. – Nefes ald覺覺m sürece umuyorum.
Dum vivimus vivamus. – Hayattayken yaayal覺m.

D繹vme i癟in anlaml覺 g羹zel s繹zler ve yaz覺lar  G羹zel,anlaml覺 ve kendini ifade eden bir s繹z羹 yada sizin i癟in 癟ok deerli birinin ismini ad覺n覺 vucuduna kim d繹vme olarak  yapt覺rmak istemezki ? Elbette yaz覺 ve anlaml覺 s繹zleri d繹vme yapt覺rmak i癟in se癟enek 癟ok癟a mevcudtur , fakat 繹nemli olan sizi ger癟ekten ifade eden  bir s繹z羹 d繹vme olarak yapt覺rmakt覺r. - dovme-icin-anlamli-guzel-sozler-ve-yazlar

 

G羹zel,anlaml覺 ve kendini ifade eden bir s繹z羹 yada sizin i癟in 癟ok deerli birinin ismini ad覺n覺 vucuduna kim d繹vme olarak yapt覺rmak istemezki ? Elbette yaz覺 ve anlaml覺 s繹zleri d繹vme yapt覺rmak i癟in se癟enek 癟ok癟a mevcudtur , fakat 繹nemli olan sizi ger癟ekten ifade eden bir s繹z羹 d繹vme olarak yapt覺rmakt覺r. Bu konu ile ilili d繹vme yapt覺raca覺n覺z d繹vme sanat癟覺s覺'da size fikir vererek yard覺mc覺 olmal覺d覺r. Kimileri ata s繹zlerini d繹vme yap覺rmak i癟in tercih ederken , kimileri 羹nl羹 d羹羹n羹rlerin s繹zleri veya kendi bulmu olduklar覺 s繹zleri d繹vme olarak yapt覺rmay覺 tercih eder. Latince , italyanca , ingilizce , japonca , 癟ince , arap癟a , osmanl覺ca , eski t羹rk癟e , yunanca En 癟ok tercih edilen d繹vmeler aras覺ndad覺r.

Pendik Otomatik Kap覺 Tamiri

G羹zel,anlaml覺 ve kendini ifade eden bir s繹z羹 yada sizin i癟in 癟ok deerli birinin ismini ad覺n覺 vucuduna kim d繹vme olarak  yapt覺rmak istemezki ?

toz boya fiyatlar覺

Yaz覺 d繹vmeleri 0216 550 34 50 model ve fiyatlar覺 i癟in l羹tfen randevu al覺n覺z. ayak d繹vmeleri ayak yaz覺 d繹vmeleri topuk d繹vmeleri topuk d繹vmeleri

Kadikoy Dovme studyosu TATTOO CENTER (dovme merkezi)

 
216 550 34 50

Ucuz d繹vme 100 lira 0216 550 34 50 ufak k羹癟羹k ve anlaml覺 d繹vme yapt覺rmak istiyorum diyorsunuz